Organizm

Wpływ wody na człowieka

Woda występuje we wszystkich tkankach naszego ustroju, chociaż jej rozmieszczenie w nim jest nierównomierne. Jest niezbędna w podtrzymywaniu wszystkich procesów biologicznych, bierze udział w procesie wchłaniania pożywienia z jelit i odżywianiu komórek. Podczas trawienia pokarmy doprowadzane są do stanu umożliwiającego ich rozpuszczenie w wodzie i rozłożone na drobne cząstki przenikają przez ścianki jelit do krwi i płynu śródkomórkowego, a stamtąd do komórek.

woda-w-organizmie

Powodem, dla którego dobrej, jakości woda powinna być istotnym elementem diety osób, które twierdza, że dbają o swoje zdrowie jest między innymi wielorakość zadań, jakie spełnia w naszym organizmie:

 

1. Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport.
2. Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek.
3. Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.
4. Udział w reakcjach biochemicznych.
5. Regulacja temperatury ciała
6. Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.

Woda w organizmie jest przenośnikiem i regulatorem ciepła, pochłania jego nadwyżki i wydala je w czasie parowania przez skórę i drogami oddechowymi. Bierze udział we wszystkich reakcjach biochemicznych, zwilża błony śluzowe, gałkę oczną i zapewnia ruchliwość stawów.

Spośród niezwykłych i ważnych z biologicznego punktu widzenia,  właściwości wody ciekłej jest jej duże ciepło właściwe (ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1kg substancji o jeden stopień), największe ze znanych ciał, wskutek czego traktuje się je jako wzorzec. Dla większości substancji ciepło właściwe wzrasta wraz ze wzrostem temperatury . Woda zachowuje się inaczej. W przedziale temperatur od 0C do 27C spada jej ciepło właściwe  osiągając minimum w 27oC. Przy dalszym ogrzewaniu ciepło właściwe rośnie nawet powyżej 100C.