Budujemy studnię

Woda praktycznie – czyli budowa domu część 1

Jeżeli badania geotechniczne wykażą możliwość wykopu własnego ujęcia wody, warto poważnie rozważyć pomysł wykopania studni, nawet jeśli problem braku wody dotyczy tylko okresu budowy a w dalszej perspektywie sieć wodociągowa ma być dla nas dostępna.

studnia

Płytki wykop do 30 m nie wymaga pozwolenia na budowę. Rodzaj i głębokość ujęcia dostosowujemy ściśle do warunków wodno – gruntowych na naszej działce oraz do całościowej koncepcji jej użytkowania – czy ma być to studnia typowo gospodarcza czy zawierać wodę nadającą się do spożycia.

Studnia gospodarcza całkowicie wyeliminuje problem niedostatku wody na potrzeby budowlane a po zakończeniu prac i zasiedleniu, możemy używać jej do celów domowych – np. do podlewania ogrodu, mycia samochodu, czy podjazdu – oszczędzając w ten sposób koszty eksploatacji przyłącza wodociągowego.

Jednak nieprzebadana, nieuzdatniona ciecz, szczególnie z płytkich ujęć, może nie nadawać się do celów budowlanych. Trzeba pamiętać, że woda użyta do produkcji betonu musi mieć odpowiednią jakość. Określa ją Polska Norma. Ciecz taka nie może zawierać składników niekorzystnie wpływających na wiązanie i twardnienie betonu. Nie może być zanieczyszczona, czy zmineralizowana.

Uniwersalnym, pewnym i bezpiecznym rozwiązaniem – przydatnym na etapie budowy i później – w codziennej eksploatacji – jest filtrowane ujęcie wody pitnej.